Credits

Onderzoek en redactie: Association pour l’Étude du Bâti (APEB).

Webontwerp en uitvoering: Bien à vous.
Grafische vormgeving: Ekta.

Vertaling: Erik Tack, Caroline Berckmans.

Foto’s (tenzij anders vermeld): Association pour l’Étude du Bâti (APEB).

De teksten en afbeeldingen gepubliceerd op de website genieten auteursrechtelijke bescherming. De overname van teksten, vermeldingen of informatie is toegelaten mits de bron uitdrukkelijk wordt vermeld.

De door de APEB gemaakte foto’s mogen in andere publicaties zonder winstoogmerk worden gebruikt mits naast elke gebruikte afbeelding © paulhamesse.brussels wordt vermeld.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften heeft de APEB alles in het werk gesteld om de auteursrechten verbonden aan de op deze website gepubliceerde illustraties te vereffenen. Rechthebbenden die de APEB ondanks haar inspanningen niet heeft kunnen opsporen, worden verzocht zich zo snel mogelijk kenbaar te maken om aan de wetgeving ter zake te kunnen voldoen.