Een Brusselse productie

Tussen het eerste bekende werk van Paul uit 1898 en het laatste project van bureau Hamesse Frères in 1952 zijn tot op heden maar liefst 209 uitgevoerde werken en 22 niet-uitgevoerde werken geïnventariseerd. Daarvan bestaan er nog 96, in een uiteenlopende staat van bewaring. Dit oeuvre kan worden ingedeeld in drie grote types bouwwerken, bijna allemaal bestemd voor de private markt: commerciële architectuur, woningen (eengezinswoningen en opbrengstgebouwen, soms met handelszaak, werkplaats of fabriek) en vrijetijdsarchitectuur (restaurants, bioscopen, cafés). De meeste van deze werken bevinden zich in Brussel-stad, hoofdzakelijk binnen de Vijfhoek (42); daarbij gaat het vooral om verbouwingen van handelszaken of spektakelzalen. Dan volgen Elsene (31), Ukkel (22), Sint-Gillis en Vorst (18), met hoofdzakelijk eengezinswoningen.

Text gebaseerd op het artikel « Paul Hamesse & Frères », Mouzelard C., Erfgoed Brussel, n°22, april 2017, p.70-77.

http://erfgoed.brussels/nl/ontdekken/publicaties